Proiectul se încadrează în strategia de dezvoltare a Universității, care a alocat recent fonduri pentru renovarea, modernizarea și dotarea spațiului didactic aferent activității de simulare

Obiectivele Proiectului

Obiective Generale:

I

Dezvoltarea bazei de învățământ prin simulare, din cadrul laboratoarelor UMF Cluj-Napoca;

dashboard

II

Facilitatarea cooperării interdisciplinare și dezvoltarea interoperabilității platformelor digitale dedicate învățământului prin simulare;

Obiective Specifice:

I

Întreținerea și dezvoltarea bazei materiale existente, pentru perfecționarea învățământului modern prin simulare, la nivel de licență și postuniversitar;

II

Dezvoltarea abilităților practice ale studenților - nivel universitar și postuniversitar - prin metode moderne de simulare;

III

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind digitalizarea procesului didactic și metodele educaționale complementare procesului de e-learning;

IV

Optimizarea infrastructurii foto/video/simulare/ IT, în vederea realizării unor spații destinate media streaming-ului;

V

Elaborarea unor materiale video de expunere a noțiunilor clinice și tehnice complementare procesului didactic clasic;

VI

Dezvoltarea secțiunii de e-learning, dedicate invățământului prin simulare, prin crearea unor secțiuni specifice pentru fiecare specializare, cu facilitățile de învățare active;

VII

Realizarea unei platforme informatice, pentru gestionarea materialului didactic și imaginilor aferente activității de simulare;

VIII

Dezvoltarea de instrumente de examinare online a studenților;

ACTIVITĂȚI PROIECT

I. Dezvoltarea unei platforme didactice, în vederea implementării metodelor de învățământ tip e-learning în cadrul învățământului de medicină prin simulare

Crearea suportului informatic și a prezentărilor pe teme de Medicină dentară (tehnici de preparare a substratului dentar, restaurări compozite și ceramice, metode de prefigurare a aspectului estetic), Medicină (tehnici de incizie și sutură), Farmacie (Aplicații privind malignitatea celulară). Prezentările vor conține material iconografic și înregistrări video originale, realizate în cadrul proiectului.

dashboard
dashboard

II. Perfecționarea cadrelor didactice implicate în activitatea de simulare prin:

Vizite de lucru a cadrelor didactice din cadrul proiectului în universități din străinătate
Se va urmări modul de organizare practică a activității de simulare, aplicabilitatea variantelor interactive de predare, beneficiile și ariile de aplicație ale sistemelor informatice. Se va urmări și extinderea ariei de cercetare în domeniul metodologiei de învățământ prin simulare.

III. Activități de diseminare a informațiilor:

Realizarea unui ghid de practică, (iulie-noiembrie 2019) - cu detalierea etapelor activităților caracteristice simulării în domeniul medico-farmaceutic (200 exemplare)

Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul unor manifestări științifice internaționale, dedicate învățământului medical și aplicațiilor în practica medicală

Structura de personal a proiectului cuprinde: cadre didactice, cu activități didactice în toate domeniile simulării, personal IT și administrativ angajat din UMF Iuliu Hațieganu.

dashboard

IV. Implementarea metodelor moderne de predare în laboratoarele de simulare; aplicarea principiilor de ergonomie și digitalizare a evaluării calității activității practice a studenților

Se vor organiza 4 workshopuri, de către cadrele didactice membre ale proiectului, având ca participanți câte 25 de studenți din ciclul de licență și postuniversitar (rezidenți); cu teme ce acoperă toate specializările din universitate. Fondurile alocate prin proiect vor fi distribuite pentru achiziția instrumentarului și materialelor consumabile necesare pentru desfășurarea workshop-urilor.

Workshop „Preparații moderne ale substratului dentar, prin tehnici minim invazive”

Participanții vor asista la demonstrații, având ca temă metode clasice și moderne de realizare a preparațiilor dentare pentru fațete dentare, inlay-uri, coroane de înveliș integral ceramice și vor realiza diferite tipuri de preparații dentare, pe simulatoare. Cu ajutorul aplicației Dental Teacher, cadrele didactice vor evalua în mod obiectiv preparațiile realizate

Workshop „Tehnici de prefigurare a restaurărilor estetice prin wax-up și mock-up”

Tema activităților va fi orientată spre metodele de prefigurare a restaurărilor estetice prin wax-up pe modele dentare și realizarea pe baza acestora de mock-up-uri cu materiale compozite pe simulatoare

Workshopuri

Workshop „Însușirea tehnicilor elementare de chirurgie oncoplastica a sânului

Vor fi demonstrate și realizate, pe modele sintetice, tehnici de chirugie oncoplastică conservatoare, în corelație cu structura anatomică a sânului, cu alegerea tehnicii potrivite în funcție de localizarea tumorală
Workshop „Analiza celulelor canceroase-Modele celulare virtuale”

Vor fi realizate și analizate preparate microscopice temporare cu celule epiteliale sănătoase și canceroase, vizualizarea unui model celular tridimensional, urmată de printarea 3D

BUGET

  • BUGET TOTAL
  • 210.000 RON (200.000 +10.000 cofinanțare)
  • Cheltuieli personal
  • 67.500 RON
  • Cheltuieli materiale
  • 87.476 + 10.000 RON (cofinanțare)
  • Alte cheltuieli
  • 45.024 RON